Staff Tutor in Psychology
Open University, Faculty of Arts and Social Science (FASS)
United Kingdom

Staff Tutor in Psychology


Unit:
Faculty of Arts and Social Science (FASS)


Salary:
£40,792 to £48,677


Location:
Cardiff


Please quote reference:
14999


Closing Date:
7 December, 2018 - 12:00


As an academic member of both the Faculty of Arts and Social Sciences and the School of Psychology, you will have a key role in keeping the OU in the forefront of supported distance higher education, particularly in designing and facilitating effective teaching of the School’s modules, qualifications and programmes. You will also be responsible for the selection, monitoring and staff development of part-time Associate Lecturers, who teach modules across 4 British Psychological Society (BPS) accredited undergraduate psychology qualifications, a counselling qualification, and 2 postgraduate qualifications.

 

You will hold, as a minimum requirement, a postgraduate degree (or equivalent) in Psychology or a cognate area and have relevant experience of teaching and management of teaching, and student support.

 

You will be based in our Nations office in Wales. Regular travel to Milton Keynes will be required. Travel to other UK locations for School or Faculty work may be expected periodically.

 

Closing date: 12:00 noon on 7 December 2018

 

Interview date: Interviews to be held from the middle of January 2019 onwards.

 

Tiwtor Staff mewn Seicoleg

Cyfadran y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Rhwng £40,792 i £48,677, Cyf: Rhif: 14999

Wedi'i leoli yng Nghaerdydd, Cymru

 

Fel aelod academaidd o Gyfadran y Celfyddydau a'r Gwyddorau Cymdeithasol a'r Ysgol Seicoleg, bydd gennych rôl allweddol i gadw'r Brifysgol Agored ar flaen y gad o ran addysg uwch dysgu o bell â chymorth, yn enwedig o ran llunio a hwyluso addysgu modiwlau, cymwysterau a rhaglenni'r Ysgol yn effeithiol. Byddwch hefyd yn gyfrifol am ddethol, monitro a datblygu Darlithwyr Cyswllt rhan amser, sy'n addysgu modiwlau mewn pedwar cymhwyster seicoleg israddedig, cymhwyster cwnsela a dau gymhwyster ôl-raddedig achrededig Cymdeithas Seicolegol Prydain.

 

Byddwch yn meddu ar radd ôl-raddedig (neu gymhwyster cyfatebol) mewn Seicoleg neu faes cytras, o leiaf, a phrofiad perthnasol o addysgu a rheoli addysgu a chymorth i fyfyrwyr.

 

Byddwch wedi eich lleoli yn ein swyddfa yng Nghymru. Bydd angen teithio i Milton Keynes yn rheolaidd hefyd. Mae'n bosibl y bydd angen teithio i leoliadau eraill yn y DU ar gyfer gwaith yr Ysgol neu'r Gyfadran yn achlysurol.

 

Dyddiad cau: 12 hanner dydd, ar 7 Rhagfyr 2018

 

Dyddiad cyfweld: Caiff cyfweliadau eu cynnal o ganol fis Ionawr 2019 ymlaen.

 

Email:
FASS-Recruitment@open.ac.uk
An application form and job related information are available from the links located below. Hard copies and access details for disabled applicants are available from the Recruitment Co-ordinator or by email (on the link above), quoting the reference number

 

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.


If you apply for this position please say you saw it on Psychoneuroxy

Apply

All Jobs

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN

Harvard University Academic Positions

Kuwait University Current Faculty Openings

Osaka University Academic Opportunities

Purdue University Job Postings for Faculty Positions

Texas Tech University Faculty Openings

Tsinghua University Job Postings

University of Cambridge Job Openings

University of Geneva Faculty Opportunities

University of New South Wales Job Openings

University of Nottingham Research Positions

University of Oslo Academic Jobs

University of Saskatchewan Faculty Positions

University of Southampton Research Vacancies

University of Tokyo Current Academic Vacancies

University of Toronto Open Faculty Positions

University of Zurich Job Postings